• Per Stabell

Vellykket lederskap

Vellykket lederskap er å legge tilrette for at medarbeiderne settes i stand til å gjøre jobben sin best mulig. Har du knagger av kunnskap til å henge ny kunnskap på, er det nesten ikke grenser for hva du kan få til eller bidra med. (Per Stabell)

Vellykket lederskap forutsetter mer en teknisk eller digital ledelse. Du må ha gjennomført viktige verdivalg som ryggraden i ditt lederskap.

Verdiene er som viktige knagger du kan henge ny kunnskap og erfaring på, etter hvert som ditt lederskap utvikles.

Fordi: Ledelse er som brobygging mellom:

Dine verdier. Din virkelighet Dine kunnskaper Dine erfaringer Dine holdninger Ditt menneskesyn Din ydmykhet Dine valg Ditt forhold til kvalitet. … og de du leder!

Dette forutsetter at du enig i at godt lederskap er avhengig av tillit og samarbeid.

Første knagg: Lederen utfordrer prosessen Andre knagg. Lederen skaper en felles visjon Tredje knagg: Lederen gjøre andre i stand til å handle Fjerde knagg: Lederen går foran med et godt eksempel Femte knagg: Lederen oppmuntrer hjertet

Skal du få noe ut av dine ansatte så må du spille på lag. Det betyr ikke at de skal bestemme, men det betyr at de vil kunne påvirke beslutninger og veivalg. Deretter er det ditt ansvar som leder å fatte den endelige beslutningen. Piet Hein sa det slik:

Den som ønsker å forbedre verden kan med hell begynne i dens sentrum – og starte med seg selv.

Innlegget er skrevet av Per Stabell

Per er opptatt av samfunnsspørsmål, verdier på den ene siden og lederskap, organisasjon, styrearbeid og personlig lederskap på den annen. les mer på stabstrategi.no