• Per Stabell

Om å motivere i koronatider

For deg er motivasjon sikkert en selvfølge, men andre kan ha glede av en påminnelse og en liten huskeliste.

Den har gyldighet for din ledelse av alle medarbeider, spesielt for nye medarbeidere og enda viktige i disse koronatider med mye digital kontakt og hjemmekontor.

Når jeg veileder kandidater på praksisplass, som ‘trainees’ eller jobbsøkere, er en av mine anbefalinger at de faktisk ber lederen om faste tidspunkt for samtaler om hvordan det går.

Huskelisten kan selvsagt også være nyttig for å sikre god oppfølging i obligatorisk prøvetid.

En enkel huskeliste om motivasjon:

• Fortell meg hva du forventer av meg

• Gi meg mulighet til å utføre arbeidet

• Fortell meg hvordan det går underveis

• Hjelp meg når og hvor jeg behøver det

• Bedøm og belønn min innsats rettferdig

Etter Peter Drucker

Etter Peter Drucker


Innlegget er skrevet av Per Stabell

Per er opptatt av samfunnsspørsmål, verdier på den ene siden og lederskap, organisasjon, styrearbeid og personlig lederskap på den annen. les mer på stabstrategi.no