• smb844

Møtebooker

En møtebooker gir mange fordeler. Lette har over 20 års erfaring med møtebooking og svært høy kompetanse. Øk salget i din bedrift i dag - book et møte med oss og hør hvordan vi kan bistå deres salgsavdeling.

Er du og ditt salgsteam lei av kalde leads, avvisninger og uinteresserte kunder? Gi oppgaven med å finne gode leads og relevante kunder til en møtebooker hos Lette. Vi har over 20 års erfaring, svært gode resultater og spisskompetanse innen møtebooking.

Hva menes med møtebooking?

Møtebooking er det første steget i en salgsprosess, og et av de viktigste. Uten varme leads og interesserte kunder, får ikke selgerne gjort resten av jobben sin, noe som gjør møtebookerens jobb helt essensiell.

Møtebooking går ut på nettopp å booke møter - finne interessenter, potensielle kunder og leads, kontakte disse og sette opp møter med selger. Selgerne vil deretter kunne legge frem tilbud, utarbeide et løsningsforslag og presentere en pitch for kunden.


Hvorfor bruke en møtebooker?

En salgsprosess består som sagt av flere ulike steg, og hvert steg krever forskjellige skillsett og mindset. Mange selgere mestrer alle oppgavene godt, mens andre finner enkelte steg utfordrende. Med så mye å gjøre vil fokuset måtte deles mellom helt ulike type oppgaver, noe som gjør at ting tar lengre tid, og kanskje ikke gjøres så godt som det bør.


Å bruke en møtebooker, enten til å supplere selgerne med å booke møter, eller ta over all møtebooking, kan tilføre mye positivt til ditt salgsteam. Selgerne får brukt tiden sin på det de er gode på, får jobbe med kunder som er mottakelige for produktet og slipper å jobbe med demotiverende, kalde leads.

Møter som fører til salg

Om du som selger er lei av å ringe rundt til avvisende og uinteresserte kunder, mister motivasjonen og føler du aldri får levert de gode pitchene dine - lei inn en møtebooker.


Vi har det skillsettet og mindsettet som trengs for å booke møter som fører til salg, dette har vi også over 20 års erfaring med dette og vet hva som fungerer. Jobber du med oss i Lette kan du og ditt salgsteam være trygge på at dere får booket møter med interesserte, motiverte og potensielt lønnsomme kunder.


Vi vet hvordan du lykkes med møtebooking

Å være møtebooker og å være en god selger er ikke alltid det samme. Som vi snakket om over krevet det ulike stegene i en salgsprosess ulike skillsett, og det er ingen selvfølge at en selger skal mestre alle disse. Det er flere ting som er viktig å huske på som møtebooker, dette er ferdigheter vi har spesialisert oss på og som vi har lang erfaring med.


Ha det mentale i orden

Det er ingen hemmelighet at mange har dårlige assosiasjoner når det kommer til selgere. Det finnes dårlige og sleipe selgere der ute, disse ødelegger for de mange selgerne som gjør jobben sin på en god måte.


Når du skal booke møter er det viktig at du som selger legger bort disse assosiasjonene, tror på deg selv og produktet du selger, og tenk at kundene i den andre enden ønsker å høre hva du har å si. Er du trygg på deg selv og det du selger, vil dette skinne gjennom for kundene. Fokuser på hvorfor produktet/tjenester din selger er spesielt, hvordan det vil løse kundens problemer og dekke deres behov.


Etabler et godt forhold med kundene dine

Noe av det viktigste du som møtebooker gjør, er å etablere et godt forhold med kundene dine, basert på kundens beste. En møtebooker som gjør jobben sin godt, når frem til kundene sine slik at det oppstår en gjensidig respekt og at det oppstår en interesse for det som selges.


I de fleste tilfeller, når en møtebooker ut til kunder via telefon. Da er det svært viktig å tenke på hvordan du høres ut for den andre parten, hva du sier og hvordan du sier det. Står du overfor en kunde i egen person, er det også viktig å tenke på kroppspråk. Dette er alle faktorer som bestemmer hvordan du blir oppfattet og påvirker kjemien deres.


Treffer du dem på et godt tidspunkt?

En fordel med å bruke telefon som kanal er at du kan nå en kunde når som helst og hvor som helst. Dette krever også at man er obs på hva slags situasjon kunden befinner seg i når han eller hun tar telefonen.


Hører du at timingen ikke er så god, er det viktig å tilpasse seg dette. Dette kan du enkelt kjenne igjen, for eksempel dersom det er mye bråk i bakgrunnen, om kunden har en kort eller fiendtlig tone, høres stresset ut eller er er på jobb. Spør da om du kan ta igjen samtalen en gang det passer - presser du deg selv på kunden vil det kun ha negativ innvirkning på salget, og kundens oppfatning av deg.


Ønsker du å vite mer om hvordan du kan bli en god møtebooker, les her.


Lær kunsten å booke et møte

Lette tilbyr ikke bare bruk av våre møtebookere - vi tilbyr også kurs til selgere som ønsker å bli bedre til å booke møter. Vi vet at mange selgere kan bli gode møtebookere med de riktige verktøyene. Disse kan dere få på et av våre workshops.


Book et salgskurs for ditt salgsteam, der møtebooking står i sentrum. Kurset holdes i samarbeid med Stein Erik Egeberg, som blant annet bygget opp Norsk Selgerskole.


En god investering for fremtiden

Effektiv møtebooking kan absolutt læres, og vi deler gjerne vår ekspertise med dere. Lette tilbyr salgskurs for deg og ditt salgsteam, i samarbeid med Stein Erik Egeberg, som blant annet bygget opp Norsk Selgerskole.


Et slikt salgskurs er en av de beste investeringene du kan gjøre for din bedrift - ikke bare vil det gjøre det lettere for selgerne dine å jobbe effektivt, men det vil også gi dem motivasjon og mestringsfølelse. Å hver dag jobbe med kalde leads, avvisning og skeptiske kunder, kan gjøre arbeidshverdagen demotiverende for enhver selger. Dette vil endre seg etter en workshop med oss.


Skreddersydd opplegg

Vi er opptatt av at kurset skal være relevant for dere fra start til slutt, derfor skreddersyr vi både kurs og workshops slik at dere får akkurat det dere trenger.


Ønsker du hjelp til å booke møter?

Er du lei av å snakke med skeptiske og avvisende kunder, deale med kalde leads og ikke få levert de gode pitchene du har på lager? Book en møtebooker hos Lette og opplev en helt ny arbeidshverdag.


Lette er en av få byråer i Norge som spesifikt jobber med møtebooking, og har over 20 års erfaring med nettopp dette. Book et møte med oss for å høre mer om hvordan du kan leie møtebooker hos oss, eller lære ditt salgsteam å bli bedre møtebookere.Møtebooking nyhetsbrev