• Anders Estes Jacobsen

Få hjelp med møtebooking og B2B-salg

Som salgssjef eller daglig leder vet du kanskje at det er utfordrende å finne nye kunder. Selgerne dine har gjerne mange baller i luften, og håndterer både prospektering og salg.


Mange selgere jobber med alt fra kundebooking og presentasjoner, til løsningsforslag, tilbudsplanlegging, forhandlinger og oppfølgning av kundene. Vi erfarer at motivasjonen og fokuset til selgerne daler når de har for mange oppgaver.


Vi erfarer at løsningssalg og prospektering er to ulike fagområder, som begge har behov for kompetente spesialister. Vi er her for å lette salget for deg, ved å ta oss av møtebooking og B2B-salg. På den måten kan selgerne dine fokusere på det de kan aller best – nemlig salg.To møtebookere i aksjon i Oslo. Bistand med møtebooking. Hjelp med møtebooking. Callcenter. Salg. Salg b2b. salgsbyrå
Møtebooking i aksjon: Alexander og Umar

Møtebooking kan være en lønnsom investering

Så lenge du velger et gunstig byrå for møtebooking, kan du føle deg trygg på at investeringen er lønnsom. Selgerne dine vil kunne ha flere kundemøter, levere flere tilbud og dermed også få flere salg.


Med flere salg vil bedriften også få økt inntekt, noe som igjen kan gi selgerne bedre lønn. Typisk årsverdi per nye kunde ligger gjerne på rundt 100 000 kroner. Med en gjennomslagsrate på 20 %, vil nye kundemøter tilsvare et overskudd på ca. 20 000 kroner.


Ergo vil bedriften tape 20 000 kroner per møte som tapes. Ved å outsource møtebooking vil du som regel få flere salgsmøter. Med utgangspunkt i ett ekstra kundemøte per dag, vil overnevnte eksempel tilsvare en økning på 4 800 000 kroner i årlig omsetning.


Ta en prat med oss, og motta et tilbud!


Fordeler ved å kjøpe møtebooking

Mange bedrifter sliter med å skaffe nok kunder på egen hånd. Den største utfordringen er gjerne å finne målgruppen og å utføre en kartlegging av markedet, for deretter å skulle generere leads.


Det å booke møter med kvalifiserte leads kan være både tidkrevende og tungt. Dersom resultatene uteblir, er det fort gjort å miste både motivasjon og fokus.


Når du kjøper møtebooking lar du noen andre ta seg av arbeidet med leadsgenerering, møtebooking og kartlegging. Så snart møtene er booket, kan dine selgere ta seg av selve salgsprosessen.


Dette gjør at selgerne kan fokusere på selve salgsprosessen, og ikke alt forarbeidet. Dette gjør hverdagen mer oversiktlig for salgsavdelingen din, og de slipper å bruke dyrebar tid på kartlegging og leadsgenerering. Her er en oversikt over fordelene du får med møtebooking:


  • Spar tid og arbeid

  • Økt oversikt

  • Forutsigbare kostnader

  • Selgerne dine kan fokusere på oppfølgning og salg


Hvordan jobber vi med møtebooking?

Lette har utviklet en smart prosess som sørger for at din bedrifts potensielle kunder ledes fra A til B i kjøpsreisen.


Vår jobb er å lede kalde leads slik at de blir kvalifiserte kunder. Dette gjør vi blant annet ved å gjennomføre godt forarbeid. Vi finner riktig målgruppe, og arbeider deretter med kartlegging av markedet.


La oss se nærmere på hvordan vi arbeider med effektiv møtebooking!


Identifisering av målgruppe

Det aller første vi gjør, er å definere bedriftens målgruppe. Dette kan være én målgruppe, eller i noen tilfeller flere. Ved å jobbe med målgruppedefinering, vet vi hvem møtebooking skal rettes mot. Vi finner ut nøyaktig hvem som er dine potensielle kunder.


Definering av målgrupper gjøres i tett samarbeid med deg som kunde. Sammen kan vi definere ulike kriterier, og klargjøre en liste med potensielle kunder. Du kan også være med på å bestemme tilnærmingsmetode.


Før vi setter i gang med videre arbeid, vil vi avklare rollefordeling, rapporteringsrutiner og lignende. På den måten vil du hele tiden ha full oversikt over prosessen.


Vi kartlegger og segmenterer bedriftens marked

Målgrupper og ulike personas defineres, noe som tillater oss å finne prospekter som er tilpasset dem.


Ved hjelp av uttrekk i databaser kan vi innhente data fra forskjellige kilder via sourcing. Dette er viktig forarbeid, og sikrer at videre kommunikasjon optimaliseres.


Dialog med potensielle kunder

Så snart målgruppene er lokalisert og segmentert, setter vi i gang med å kontakte potensielle kunder. På denne måten kan vi kartlegge bedriftens marked, og innhente dyrebar informasjon.


Det er viktig for oss å kontakte prospektene gjennom de riktige kanalene til riktig tid. Samtidig skal budskapet være tilpasset mottakeren. Lette benytter både digitale og analoge kanaler til dialog.


Leadsgenerering

Når vi kommuniserer med målgruppen din og kommer i kontakt med noen som utviser interesse for produktet eller tjenesten din, definerer vi dem som leads.


Enkelte møter baseres på behov, og andre etter interesse. Dette kan bedriften din selv være med på å definere.


Møtebooking

Så snart vi kommer i kontakt med de riktige prospektene, setter vi i gang med møtebooking. Dette skjer når vi kommuniserer med leads som oppfyller våre forhåndsbestemte kriterier, enten det er snakk om interesse eller behov.


Foruten møtebooking og telefonsamtaler, kan vi også hjelpe bedriften din med påmeldinger til eventuelle eventer eller nyhetsbrev.


På denne måten kan vi danne en fullverdig pipeline for bedriften din. Målet vårt er å sikre bedriften din flest mulig kunder på en økonomisk bærekraftig måte.


Innsikt og statistikk

Vi vil hele tiden måle resultatene vi frembringer, slik at du kan se at møtebooking gjennom Lette lønner seg.


Vi innhenter data og kunnskap om markedet ditt basert på kommunikasjon med potensielle kunder. Slik kan salgs- og markedsavdelingen til bedriften din få verdifull innsikt.


Lette gjennomfører analyse av data og kan generere nye anbefalinger underveis. Vi kan for eksempel komme med forslag til oppdaterte målgrupper. Også strategien kan tilpasses underveis.


Vi kan også oppdage mønstre som lar oss identifisere hva slags kunder det er verdt å bruke tid og ressurser på.


Vask av lister

Listehåndtering er nødvendig om man skal lykkes med møtebooking. Ved å vaske og håndtere lister opp mot kundebasen, kan vi sørge for at riktige segmenter kontaktes til riktig tid.


Lette kan også hjelpe bedriften din med å skaffe nye lister. På den måten får bedriften din mindre arbeid med listehåndtering, og mer tid til andre ting!


Bedriften din kan overta prospektet

Møtebooking er ofte den mest kritiske fasen i den totale salgsprosessen. Så snart vi har booket møter for bedriften din, kan selgerne dine ta over prosessen om ønskelig.


Selgerne dine vil derfor slippe alt det tunge forarbeidet med å skaffe leads, og kan fokusere fullt ut på salg. Vi kan eventuelt gi videre oppfølgning til de aktuelle prospektene, dersom du foretrekker det.


Tenk på dette før du velger byrå for møtebooking

Dersom bedriften din ønsker hjelp med ekstern møtebooking, er det viktig å outsource arbeidet til riktig byrå.


Et byrå for møtebooking kan gå under navn som callcenter, markedsbyrå, fieldmarketing-byrå eller lignende. Felles for dem alle er at de tar på deg arbeidet med å selge produktene eller tjenestene dine.


Det økonomiske aspektet og resultatene byrået kan fremdrive er naturligvis viktig for de fleste. Samtidig er det viktig å tenke på andre faktorer, som byråets forvaltning av bedriftens merkevare. Tenk også over hvorvidt byrået evner å fokusere på forretningsmålet ditt.


Unngå også byråer som ikke tar sosialt ansvar for selgerne sine. Optimalt sett skal byrået tilby en trygg og god arena for prøving og feiling, og virkelig se sine ansatte. Dette bidrar til mer motiverte selgere som føler seg sett og hørt.


Prismodeller | Hva koster møtebooking?

Dersom du outsourcer møtebooking til et eksternt byrå, finnes det flere ulike prismodeller å velge mellom.


Vi skal her se nærmere på de mest vanlige prismodellene hos byråer som tilbyr møtebooking. Finn ut hvilken prismodell som passer best for din bedrift!


Fast månedspris

Den mest vanlige prismodellen for møtebooking er en fastsatt månedspris. Denne prisen settes gjerne basert på en spesifikk stillingsprosent – som 100 % eller 50 %.


Med fastpris får du full kontroll på kostnadene relatert til møtebooking og forutsigbarhet. Møtebooking med fast månedspris koster gjerne alt fra 10 000 til 120 000 kroner per måned. Dette avhenger litt av hva slags tjenester som inkluderes og kompleksitet i prosjektet.


Resultatdreven pris

Innen outsourcing av møtebooking er pris basert på resultat en vanlig modell. Dette innebærer at prisen bestemmes av resultatene som oppnås.


Resultatene kan måles basert på antall salgsutløsende møter, utførte møter eller hvor mange møter som ble booket.


Prisen som tas for hvert møte defineres på forhånd, men ligger gjerne på mellom 1 000 og 8 000 kroner. Eventuelt kan møtebooker få provisjon av salget.


Fordelen med denne prismodellen er at bedriften din og møtebooker hele tiden er i samme båt. Begge parter er motivert for å drive inn salg. Husk likevel på at antall salg ikke nødvendigvis er synonymt med gunstige resultater.


Pris per time

Byråer som tilbyr møtebooking opererer i mange tilfeller med timepris. Denne prismodellen kan enten baseres på registrert samtaletid, eller på annen møtevirksomhet.


Her er det viktig at du tydelig definerer byråets oppdrag før arbeidet setter i gang. Ellers kan du i verste fall risikere at byrået tar seg betalt for annet arbeid enn hva du regnet med.


Med møtebooking etter denne prismodellen kan du regne med å betale alt fra 300 til 1 500 kroner per time. Hvilke tjenester som inkluderes vil være med på å avgjøre prisen.


Pris for konsulent

Dersom du hyrer inn hjelp til møtebooking via konsulent, vil du som regel måtte avtale et spesifikt honorar for en spesifikk periode. Det blir gjerne satt spesifikke mål, og en avtale om hva som vil leveres av resultater til en gitt pris.


Nås ikke målet som avtalt, vil gjerne avtalen avsluttes. Vanligvis vil konsulentpris koste alt fra 30 000 til 130 000 kroner i måneden.


Møtebooking nyhetsbrev