• smb844

Øke salget

For de aller fleste bedrifter er et selvsagt mål å øke salget. En møtebooker fra Lette kan hjelpe deg å nå dine nye salgsmål - raskt og effektivt. Kom i kontakt med en møtebooker i dag.

Omsetning er en viktig del av ethvert foretak, og et kontinuerlig mål er å forbedre denne. Skal omsetningen økes, er bedriften nødt til å nå de interesserte og lønnsomme kundene - fremfor å spre seg tynt ut i en stor, men passiv eller nøytral kundekrets.


Lette bistår deg i å finne de riktige kundene og booke møtene, samt å bevare oversikten til senere anledninger. Å øke omsetning eller selge mer innebærer mer enn pitchen. For å sørge for økt salg er det viktig å ha innsikt i og tilpasse seg kundens interesser og situasjon.

Vi hjelper deg å øke omsetningen

En stor del av god markedsføring handler om innsikt i markedet og om å treffe de riktige menneskene med ditt budskap. Hvem som er potensielle kunder for nettopp ditt produkt er derimot ikke alltid helt intuitivt. Hvilken som helst erfaren selger vil vedkjenne seg at mye av salget ligger i forarbeidet.


Lette bistår deg i å identifisere, komme i kontakt med og opprettholde relasjonen med de riktige kundene. Dette har ikke bare potensiale til å øke bedriftens omsetning, men sparer også selgeren enormt med tid. Vi skaper innsikten i hvilket marked som passer ditt produkt og dine tjenester, hvordan du skal komme i kontakt - og hva som vil interessere kunden.


Finne nye kunder

For å finne nye kunder som kan passe dine tjenester eller ditt produkt vil Lette først definere det riktige markedet. Ved hjelp av strategiske og analytiske verktøy, så vel som mer praktisk orienterte løsninger som for eksempel sosiale medier, finner vi de kundene som kan ha interesse av å høre om dine tjenester.

En kundebase som endrer seg

Kanskje har du allerede en viss peiling eller et register over eksisterende kunder? Å ha kunnskap om hvilke leads som har fungert tidligere er vel og bra, men ofte opplever vi at bedriften har flere mulige segmenter å henvende seg til. Uansett hvor gode selgere man har, er det lett å se seg blind på gammel kunnskap.


Er bedriften også godt etablert vil kundegruppen over tid forandre seg. Å skulle bevare dynamikken og kunnskapen om den eksisterende kunden krever stadig tilpasning. Sammenlagt vil dette ofte kreve for mye tid til at salget kan planlegges på en god måte.


Kom i kontakt med den beste kunden

Noen kunder svarer første gang du ringer. Andre er vanskeligere å få tak i. De kundene man gjerne ser etter å komme i kontakt med, er samtidig de veldig mange andre også vil nå frem til. Vi bistår deg med å treffe riktig kanal til markedet for å nå nye kunder, så vel som potensielle kunder du enda ikke har på radaren.


Dialog og innledning

Lette ser først etter å komme i kontakt med kunder eller deltakere gjennom de riktige kanalene - analoge som digitale. Det er ikke alltid de mest umiddelbare virkemidlene, slik som telefon og e-post, som fungerer i ulike marked. Våre eksperter har innsikten i hvilke kommunikasjonskanaler som fungerer for å nå riktige bransjer, på en god måte.


Var dette riktig kunde?

Timing er også veldig viktig når det kommer til møtebooking. Hvis man ringer en kunde som er stresset eller opptatt, hjelper det ikke å prøve å overbevise personen om at han bør bli med på et møte med deg. Da er det bedre å si at man ringer tilbake på et bedre tidspunkt.


Hva betyr møtebooking?

Møtebooking er første del av en salgsprosess, men likevel en av de viktigste. Uten varme leads og interesserte kunder, får ikke selgerne gjort resten av jobben sin - noe som gjør møtebookerens jobb helt essensiell. Møtebooking i seg selv kan vurderes som en del av bedriftens markedsføring; det er ofte her førsteinntrykket skapes.


Møtebooking går ut på nettopp å booke møter - oppsøke interessenter, potensielle kunder og leads, kontakte disse og sette opp møter med selger. Deretter vil selgeren kunne legge frem tilbud eller produktet, utarbeide et løsningsforslag og presentere en pitch for kunden. Profesjonell møtebooking gjør at du kan bruke mer tid på finpussen av salget.


Booking

Når riktig kunde er identifisert, kan du stole på oss om å vite hvilke tråder man skal trekke i. Selv om man har kontakt med kunden, er overgangen fra introduksjon til et faktisk møte ofte lang. Hva som kan friste ulike kunder til å faktisk stille opp og lytte krever mer enn en god pitch.


Lette finner de gode inngangene til samarbeid og salg ut i fra hva vi vet vil friste ulike bedrifter. Alt du trenger å gjøre er å forberede deg til møtet. Vi kan også tilføye at mange kundekretser lytter bedre når de blir kontaktet av booking-manager med spisset kunnskap om deres bransjer.


Tilpasning

De beste selgere har alltid rom for ny innsikt. Selv etter kundegruppen er spisset, må budskapet og fremtoningen tilpasses. Hvilke erfaringer og kunnskap den enkelte kunde kommer til møtet med har ofte et stort utslag på din mulighet for salg. Vi gjør vurderinger av kundegruppen og undersøker nøysomt hva du har å spille på.


Sånt blir det god butikk av.
Hold oversikt over kundene dine

Etter at kundene er identifisert, relasjoner skapt og salget har gått gjennom bør du til enhver tid holde oversikt over hvilke kunder som kan være relevante ved en senere anledning. Lette kan bistå deg i å ta vare på og holde oversikt over eksisterende kunder på en god måte.


Dette sparer deg tid ved nye prosjekter, ettersom du ikke trenger oppsøke og identifisere en ny kundebase. Er markedet allerede kategorisert, kan du bruke tiden på andre viktige behov for å lykkes med neste salg.


Oppdaterte kundelister

Spar tid ved å la Lette organisere kundelistene og opprettholde innsikten i hvilke kunder som kan være aktuelle ved neste salg. Vi har har innsikten som kreves for neste booking, og kan segmentere allerede eksisterende kundegrupper ut i fra hvem som kan ha nytte av ditt neste produkt eller tjeneste.


Vi gjennomfører flere analyser over tid av kundegruppen - noe som er viktig for å opprettholde innsikten fra gjennomførte til nye salg. Når du har bedre oversikt over nye, så vel som endringene som skjer blant de faste kundene dine, blir det lettere å tilpasse innhold mot en tilbakevendende kjøper av produktene dine.


Ønsker du hjelp til å booke et møte?

Om du er ute etter å spare verdifull tid og slik ha større kapasitet til å planlegge det gode salget, anbefaler vi at du har kontakt med Lette i dag. Vi hjelper deg med å få oversikt over ditt potensielle marked, komme i kontakt med de riktige aktørene og bevare de viktige relasjonene.


Etter en kort samtale vil vi kunne finne de riktige løsningsforslagene og komme med en konkret prisantydning for dine behov.


Lette - kunnskap og erfaring

Lette er ett av få byråer i Norge som jobber spesifikt med møtebooking, og vi mer enn 20 års erfaring med nettopp dette. Bestill et møte med oss for å høre mer om hvordan du kan leie en møtebooker hos oss, eller lære ditt salgsteam å bli bedre møtebookere.
Kurs: Booking av kunder og møtevirksomhet

For utenom å bistå din bedrift med prosessen av å nå flere og mer relevante kundekretser, så vel som å bevare de eksisterende, tilbyr vi også kurs. Vi hjelper selgere som ønsker å bli gode eller bedre på å identifisere marked, kunde og i dialogprosessen.


Book et salgskurs for ditt team, hvor møtebooking står i sentrum. Kurset holdes i samarbeid med Stein Erik Egeberg, som blant annet bygget opp Norsk Selgerskole.


For morgendagens booking og salg

Bedre selgere skaper bedre bedrifter; mer rustet til å stå på egne ben i enhver situasjon. Når produktet eller behovene utvikler seg, gjelder det å kunne snu seg fort. Vi tilbyr derfor workshops tilpasset hvilke verktøy som kreves for din arbeidshverdag.

Møtebooking nyhetsbrev