top of page

Får salget til å ta av

Vi spiller selgerne dine gode.

Vi får selgeren din i posisjon foran en beslutningstaker.

Vi finner kunder, som ønsker å kjøpe.


Du får møte med kunder som:

har behov for, ønsker og prioriterer å kjøpe dine tjenester.

Bedriftsselgeren har en omfattende  jobb som kan føles tilnærmet umulig å utføre skikkelig – det er en uheldig situasjon. 

Møtebooking, tilbud, løsningsforslag, presentasjoner, forhandlinger, og oppfølging, gjør listen over oppgaver lang og krevende. Lette kan enten suplere ders selgere med møter, eller vi kan foreta booking av alle møter. Dermed kan deres selgere fokusere på å prestere i salgsmøtet, i stedet for å bruke tid på å booke møtet. 

Bedrifter vi har jobbet med dobler antall gjennomførte møter, sammenlignet med før.

Økning i antall møter = flere salgsmuligheter= økt salg.

Rendyrket møtebookingsbyrå

Møtebooking er en spisskompetanse. Det krever et helt annet skillset og mindset, for å lykkes med å gjennomføre 30 gode samtaler med ukjente kunder hver dag, enn det gjør å være god på kartleggingsmøte over Teams, eller beskrivelse av løsningsforslag, eller gjennomføre forhandlinger.

 

Vi har 20 års erfaring med B2B salg og er en av få rendyrkede møtebookingsbyrå i Norge.

Lette Oslo

VÅR MISJON:

Skape varig og lønnsom

kundevekst, for ambisiøse oppdragsgivere.

VÅRE  VERDIER:

  • Offensive: Vi pusher oss selv og våre oppdragsgivere til å skape ekstraordinære resultater.
     

  • Rause: Vi unner hverandre suksess og byr på oss selv.
     

  • Påkoblede:  Vi følger opp våre kunder tett og utfordrer.
     

  • Oppdaterte: Vi er i tet innen vårt fagfelt og ligger i forkant av utviklingen i markedet.

bottom of page